Vapitaldriku omanikud

21.03.16

1999 Lembit Kukk 
Pikaajaline töö volikogus ja seoses 70. aasta juubeliga

2000 Jaan Pöör
Alatskivi vallavanemale aastatel 1990 – 1995 ning seoses 50. aasta juubeliga

2001 Raivo Nisu
Liivi Muuseumi rajajale ja alalhoidjale ning Alatskivi lossi taastamise organiseerijale

2001 Kaljo Kiili
Alatskivi valla ajaloo uurijale

2003 Reet Kruup
Alatskivi valla kultuurielu edendajale

2003 Margus Paapsi
Alatskivi vallas ettevõtluse arendajale ja pühendunud töö eest vallavalitsuse liikmena

2004 Viigi Kurvits
Kauaaegse pühendunud töö eest pedagoogina ja rahvakultuuri hoidjana Alatskivi vallas

2004 Ago Sütt
Kauaaegse pühendunud töö eest Alatskivi metskonna metsaülemana ja vallavalitsuse liikmena

2005 Helgi Kraak
Pühendunud ja tulemusliku töö eest Alatskivi Maanaiste Seltsi tegevuses

2005 Pauli Autio
Pikaajalise tulemusliku koostöö eest Muurame ja Alatskivi valla vahel ning seoses pensionile siirdumisega

2005 Urve Koolman
Tulemusliku töö eest noorte õpetamisel, kasvatamisel ja kunstilis- kultuurilisel arendamisel

2006 Eha Annast
Kauaaegse pühendunud töö eest pedagoogina ja rahvakultuuri hoidjana

2007 Tiit Nilson
Põllumajandusliku ettevõtluse arendamise eest Alatskivi vallas

2008 Ülle Paap
Professionaalse kunsti ja liiviliku vaimu kandjale Alatskivi vallas

2009 Eve Koort
Kõrgetasemelise töö eest koori-ja ansamblilaulu edendamisel Alatskivi vallas

2009 Vello Kook
Maaelu edendamise eest Alatskivi vallas

2010 Aino Sipelgas
Panuse eest vallas taastamisel

2011 Külli Must
Panuse eest Alatskivi lossi taastamisse

2012 Liia Korjus
Kauaaegse pühendunud töö eest perearstina Kodavere kihelkonnas

2013 Aigne Taska
Ettevõtluse arendamise ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

2014 Ingrid Laur
Kõrgetasemelise töö eest pedagoogina ja haridusuuenduste eduka rakendajana Juhan Liivi nimelises Alatskivi Keskkoolis  

2015 Varmo Laumets
Peipsi-äärse piirkonna päästevalmiduse ja turvalisema elukeskkonna arendamise eest

2015 Janno Tomson
Jätkusuutliku hooldusraviteenuse väljaarendamise eest Kodavere kihelkonnas

2016 Tiina Järs
Kauaaegse pühendunud töö eest apteekrina Alatskivil

Toimetaja: KATRIN MUST