Valla tunnustusavaldused

25.02.15

Alatskivi valla teenetemärk on valla kõrgeim aumärk, mida antakse Eesti Vabariigi kodanikele või välismaalastele Alatskivi vallale osutatud eriliste teenete eest.

  • Teenetemärk antakse üldreeglina üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud valla pidulikul üritusel.
  • Teenetemärgi annavad üle Alatskivi Vallavolikogu esimees ning vallavanem.
  • Teenetemärk antakse igal aastal vaid ühele isikule. (muudetud al. 06.02.2008)
  • Teenetemärgi kavaleriks võib saada vaid üks kord.
  • Teenetemärgi kavaleride kohta peetakse vastavat raamatut, milline asub vallasekretäri juures.
  • Teenetemärgi kandmise õigust tõendab vastav tunnistus, mis antakse teenetemärgi kavalerile koos märgiga.

Vapitaldrik on keraamiline taldrik, mille põhjal on Alatskivi valla vapp ning äärel "Alatskivi vald".

  • Vapitaldriku andmise (kellele, millal, milliste teenete eest) otsustab vallavalitsus. 

"Alatskivi valla aumärgid" statuut 

Juhan Liivi luuleauhinda annab välja Alatskivi vald koos Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli ja Liivi Muuseumiga. Luuleauhinna laureaadi valib Juhan Liivi luuleauhinna žürii.  

  • Juhan Liivi luuleauhinna laureaat kuulutatakse välja pidulikul tseremoonial 30. aprillil Alatskivil. Laureaadile antakse üle asjakohane tunnistus ning nahkehistöö – sümboolne karjasemärss. Juhan Liivi kodutalu kambris kirjutab autor auhinnatud luuletuse Liiviliku Luule Raamatusse. 

Juhan Liivi luuleauhinna väljaandmise kord

Toimetaja: KATRIN MUST