Rahastatud projektid

25.05.17

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus on rahastanud looduskaitse programmist järgmised projektitaotlused

1. Sovhoosiaegse masuudihoidla lammutamine Alatskivi kooli juures.

Projekti maksumus on 13368 eurot, millest  KIK-i  rahastus on 12031 eurot.

Töö teostamise tähtaeg 20.08.2016.a.

2. Alatskivi keskkooli maaküttesüsteemi rajamine.

Projekti maksumus on 177999.60 eurot, millest  KIK-i rahastus on 82925 eurot.

Töö teostamise tähtaeg 31.08.2016.a.

3. Alatskivi maastikukaitseala hooldustööd munitsipaalmaal 2016.aastal.

Tööde maksumus on 3284.82 eurot, millest KIK-i rahastus on 2956.34 eurot.

Töö teostamise tähtaeg on 30.10.2016.a.

4. Alatskivi maastikukaitseala hooldustööd riigimaal 2016.aastal.

Projekti maksumus on 2452.50 eurot, millest KIK-i rahastus on 100%.

Töö teostamise tähtaeg on 30.10.2016.a.

5. Alatskivi vallas ohtlike jäätmete kogumisring 2016.a sügisel.

Projekti maksumus 1371 eurot, millest KIK-i rahastus 1200 eurot.

Töö teostamise aeg 27.august 2016.a.

 

Pontoonsilla ja päevitus-, kalastusplatvormide ja vesijalgrataste  paigaldamine Alatskivi   paisjärvele. 

Projekti lõppkuupäev 30.08.2017

Projekti kogumaksumus 8534.44 EUR, sellest toetus 7681 EUR, omafinantseering 854.44 EUR.
Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine 

Alatskivi alevikku välituru rajamine 

Projekti teostamise lõppkuupäev 30.08.2017.

Projekti kogumaksumus 11040 EUR, sellest toetus 9383 EUR, omafinantseering 1657 EUR.

Peipsiveere programm