Rahastatud projektid

1.08.16

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus on rahastanud looduskaitse programmist järgmised projektitaotlused

1. Sovhoosiaegse masuudihoidla lammutamine Alatskivi kooli juures.

Projekti maksumus on 13368 eurot, millest  KIK-i  rahastus on 12031 eurot.

Töö teostamise tähtaeg 20.08.2016.a.

2. Alatskivi keskkooli maaküttesüsteemi rajamine.

Projekti maksumus on 177999.60 eurot, millest  KIK-i rahastus on 82925 eurot.

Töö teostamise tähtaeg 31.08.2016.a.

3. Alatskivi maastikukaitseala hooldustööd munitsipaalmaal 2016.aastal.

Tööde maksumus on 3284.82 eurot, millest KIK-i rahastus on 2956.34 eurot.

Töö teostamise tähtaeg on 30.10.2016.a.

4. Alatskivi maastikukaitseala hooldustööd riigimaal 2016.aastal.

Projekti maksumus on 2452.50 eurot, millest KIK-i rahastus on 100%.

Töö teostamise tähtaeg on 30.10.2016.a.

5. Alatskivi vallas ohtlike jäätmete kogumisring 2016.a sügisel.

Projekti maksumus 1371 eurot, millest KIK-i rahastus 1200 eurot.

Töö teostamise aeg 27.august 2016.a.

 

 

Toimetaja: KATRIN MUST