Parkimiskaardi väljastamine

29.01.15

Alates 01.07.2011 kehtiva Liiklusseaduse alusel on võimalik liikumis- ja nägemispuudega inimestel taotleda autole parkimiskaarti.

Seaduse muudatustega koos rakendus ka uus sotsiaalministri määruse "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused" redaktsioon.

Parkimiskaarit saavad taotleda:

  • liikumispuudega inimesed, kes kasutavad abivahendeid (jalaprotess, kepp, kargud, ratastool jms);
  • nägemispuudega inimesed, kellel on täielik nägemise kaotus, või vaegnägijad, kelle nägemisteravus mõlemal silmal ei ületa 0,08, vaateväljad ahenenud 15 kraadini;
  • isikud, kelle käimine on tugevalt raskendatud muu raskekujulise üldhaigestumise tõttu;
  • liikumis- või nägemispuudega lapsele võib parkimiskaarti taotleda lapsevanem või eestkostja.

Parkimiskaardi taotlemiseks tuleb esitada:

  • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba)
  • SKAst väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus
  • parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm

Parkimiskaardi väljastamise aluseks on perearsti või raviarsti teatis. Arst hindab isiku liikumis- takistust ja toimetulekuvõimet.
Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

 

Toimetaja: KATRIN MUST