6.02.15

LUMETÕRJE ALATSKIVI VALLAS 2014/2015

• Alatskivi alevik, Alasoo, Kuningvere, Kõdesi, Nina, Peatskivi, Päiksi, Rootsiküla, Savastvere, – töid teeb FIE Enn Lõhmus
tel 5061779.

• Haapsipea, Linaleo, Passi, Ronisoo, Torila, Tõruvere, Väljaküla – töid teeb Friendsland OÜ, esindaja Jaan Soieva, tel 523 8091.

• Kesklahe, Kokora, Lahe, Lahepera, Naelavere, Orgemäe, Padakõrve, Pusi, Pärsikivi, Riidma, Rupsi, Saburi, Savimetsa, Sudemäe, Toruküla, Virtsu – töid teeb Friendslandi OÜ, esindaja Jaan Soieva, tel 523 8091.

Vallapoolne kontaktisik on majandusnõunik Kalmar Raudsepp tel 730 2374; 515 4875, e-mail kalmar@alatskivi.ee

Erateede omanikel palume arusaadavalt tähistada tee kulg ja/või ohtlikud objektid (kivid, kännud, kraavid jms). Puude oksad, mis võivad tekitada traktoritele vigastusi, tuleb eemaldada. Kui nimetatud tingimused pole täidetud, jätab vallavalitsus endale õiguse teid, millel esinevad eespool mainitud takistused, mitte lumest koristada. Lumetõrjetööde tegija lepingujärgsete tööüleseannete hulka ei kuulu majapidamiste juures asuvate hoovide ja platside puhastamine. Mõistvat suhtumist ja ilusat talveaega kõigile!

Toimetaja: KATRIN MUST