Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15.oktoober  2017

 

 

Kandidaatide nimekirjad

 

Moodustatava Peipsiääre valla valimiskomisjon  

Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemise teel moodustatava Peipsiääre valla valimiskomisjon on 6-liikmeline ja komisjonil on 1 asendusliige. 

Asukoht: Alatskivi vallamaja- Alatskivi vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 1, 60201 Tartu maakond 

Komisjoni esimees: Jekaterina Aader, Kallaste linnasekretär
tel (+372) 7 45 2731; e-post jekaterina@kallaste.ee

Komisjoni aseesimees: Ene Zirk, Alatskivi vallasekretär
tel (+372) 7 30 2373; e-post ene@alatskivi.ee

Komisjoni liikmed:
Elle Padar, Vara vallasekretär
Anette Petmanson (Vara vald)
Lydia Reisenbuk (Kallaste linn)
Tatjana Kohtova, Peipsiääre vallasekretär

Komisjoni asendusliige: Ene Leppik (Alatskivi vald)

Valimiskomisjoni tööaeg 

Ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest (16.08.2017) kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani ( 13.09.2017):

16. august - 4. september tööpäevadel 12.00 - 16.00
5., 6. ja 7. september T - N 14.00 - 18.00
8. september - 13. september tööpäevadel 12.00 - 16.00

Valimisringkonnad 

valimisringkond nr 1, hõlmab Peipsiääre valla haldusterritooriumi, 3 mandaati
valimisringkond nr 2, hõlmab Alatskivi valla haldusterritooriumi, 5 mandaati
valimisringkond nr 3, hõlmab Kallaste linna haldusterritooriumi, 3 mandaati
valimisringkond nr 4, hõlmab Pala valla haldusterritooriumi, 4 mandaati
valimisringkond nr 5, hõlmab Vara valla haldusterritooriumi, 6 mandaati 

Valimisjaoskonnad 

valimisjaoskond nr 1 – Suur tee 45, Kolkja, Peipsiääre vald, Tartu maakond (Peipsiääre vallamaja)
valimisjaoskond nr 2 – Tartu mnt 1, Alatskivi, Alatskivi vald, Tartu maakond (Alatskivi vallamaja)
valimisjaoskond nr 3 – Oja tn 28, Kallaste linn, Tartu maakond (Kallaste Keskkool)
valimisjaoskond nr 4 – Pala küla, Pala vald, Jõgeva maakond (Pala Kultuurimaja)
valimisjaoskond nr 5 – Vara küla, Vara vald, Tartu maakond (Vara vallamaja)
valimisjaoskond nr 6 – Koosa küla, Vara vald, Tartu maakond (Koosa Noorteklubi ruumid) 

Alatskivi valla kirjavahetus valimisküsimustes 2017