Isikliku abivahendi kaardi väljastamine

29.01.15

Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmiseks või laenutamiseks väljastab Alatskivi Vallavalitsus vastavalt Sotsiaalministri14. detsembri 2000 määrus nr 79 "Tehniliste abivahendi taotlemise ja soodustustingimustel eraldamise tingimused ja kord" valla kodanikule isikliku abivahendi kaardi, mille taotlemiseks esitatakse:

  • pere- või eriarsti tõendi abivahendi vajaduse kohta;
  • isikut tõendav dokument;
  • Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsus (puude raskusastme olemasolul)

Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist ja laenutamist  võivad taotleda:

  • lapsevanemad või eestkostja lapsele;
  • tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% (kuulmispuude puhul alates 30 db) või on määratud puude raskusaste;
  • insuliini süstivad diabeetikud glükomeetrite ostmiseks;
  • vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut.

Sotsiaaltöötaja tutvustab taotlejale abivahendi saamise võimalusi. 

Tehnilised abivahendid (proteesid, ortoosid jm abivahendid) on tooted, instrumendid, varustus või tehnilised süsteemid, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilitada võimalikult kõrget füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegutsemisvõimet. Tehniliste abivahendite alla kuuluvad näiteks erinevad proteesid ja ortoosid, kuuldeaparaadid, ratastoolid, inkontinentsitooted, samuti ka vaegnägijatele mõeldud valged kepid, spetsiaalsed luubid ja valgustid.

Soodusteenuse saamiseks on tingimata vajalik kaasa võtta isikliku abivahendi kaart! Selle puudumisel saab abivahendeid soetada täishinnaga.

Toimetaja: KATRIN MUST