Ettevõtlus

23.01.15

 

1.juulil 2014 jõustus majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, mis puudutab kõige rohkem erinõuetega tegevusaladel tegutsejaid, kes omavad tegevusluba või registreeringut majandustegevuse registris (MTR).

Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle.

Riigi ja ettevõtja suhtlemise lihtsustamiseks on loodud ühtse kontaktpunkti põhimõttel Eesti teabevärava eesti.ee ettevõtjavaade, kust ettevõtja saab erinõuetega äritegevuse alustamiseks vajalikku infot ning mille kaudu saab taotleda tegevuslube ja esitada majandustegevusteateid.  

Sisuliste küsimuste puhul saab ettevõtja pöörduda konkreetset tegevusala puudutavas küsimuses pädeva spetsialisti poole.

 

Toimetaja: KATRIN MUST