« Tagasi

Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 19.oktoobril 2017 algusega 9.00

Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 19.oktoobril 2017 algusega 9.00 vallavanema kabinetis.

Päevakorra projekt:
1. Mittetulundusühingus Tartumaa Ühistranspordikeskus asutajaõigusi teostava isiku nimetamine.
2. Maa sihtotstarbe muutmine.                                                           
3. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine.         
4. Toimetulekutoetuste taotluste läbivaatamine.                                             
5. Huvihariduse rahastamisest Shaté Tantsukoolis.                             
6. Avalduste läbivaatamine.                                                         
7. Informatsioon.

 

Andu Tõrva
Vallavanem