« Tagasi

Peipsiääre Vallavolikogu 2. istung toimub kolmapäeval, 1. novembril 2017 algusega kell 16.00 Alatskivi lossis (Alatskivi, Tartumaa)

Peipsiääre Vallavolikogu 2. istung toimub kolmapäeval, 1. novembril 2017 algusega kell 16.00 Alatskivi lossis (Alatskivi, Tartumaa).

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Peipsiääre vallavanema valimine
Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe

2. Peipsiääre vallavanemale töötasu määramine
Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe

3. Peipsiääre Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe ja vallavanem

4. Peipsiääre Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja abivallavanemate ametisse nimetamine
Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe ja vallavanem

5. Peipsiääre abivallavanematele töötasu määramine
Ettekandja vallavanem

6. Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord
Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe

7. Peipsiääre Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe