« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsuse istung toimub reedel, 15. detsembril 2017. a algusega kell 10.00 Alatskivil, vallamajas

Peipsiääre Vallavalitsuse istung toimub reedel, 15. detsembril 2017. a algusega kell 10.00 Alatskivil, vallamajas.
PÄEVAKORD:
1. Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruannete heakskiitmine - Pala Vallavalitsuse abivallavanem Kalev Karu (2)
2. Hajaasustuse 2016. a programmist rahastuse saanud projekti toetuslepingu pikendamine - Pala Vallavalitsuse abivallavanem Kalev Karu (1)
3. Katastriüksuse koha-aadressi määramine - Pala Vallavalitsuse maakorraldaja Eha Saar (1)
4. Sotsiaaltoetuste maksmine ja sotsiaalteenuste osutamine - Pala Vallavalitsuse sotsiaalspetsialist Eha Saar (4)
5. Ühekordse toetuse määramine – Alatskivi Vallavalitsuse sotsiaalnõunik Rutt Pirk (6)
6. Valla osalemine hoolduskulude tasumises - Alatskivi Vallavalitsuse sotsiaalnõunik Rutt Pirk (3)
7. Raske ja sügava puudega lastele toetuse maksmine – Peipsiääre Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja Olga Solovjova (1)
8. Kasutusloa väljastamine – Vara Vallavalitsuse ehitusnõunik Raimond Võimre, Alatskivi Vallavalitsuse majandusnõunik Kalmar Raudsepp (2)
9. Alatskivi Vallavalitsuse 10.11.2015 korralduse nr 262 muutmine - Alatskivi Vallavalitsuse maakorraldaja Merle Mangusson (1)
10. Maa erastamine korteriühistutele - Alatskivi Vallavalitsuse maakorraldaja Merle Mangusson (4)
11. Vara Vallavalitsuse inventuurikomisjoni moodustamine - abivallavanem Väino Kivirüüt (1)
12. Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine - abivallavanem Väino Kivirüüt (1)
13. Ettepanek Alajõe paisu üleandmiseks Peipsiääre vallale - abivallavanem Väino Kivirüüt
14. Peipsiääre Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine
1) Perametsa tee katastriüksuse koormamine - Pala Vallavalitsuse maakorraldaja Eha Saar
2) Peipsiääre valla 2017. aasta lisaeelarve endise Pala valla osas – Pala Vallavalitsuse pearaamatupidaja Mirje Põld
3) Esindaja nimetamine Vara põhikooli hoolekogusse - abivallavanem Väino Kivirüüt
4) Esindajate nimetamine SA Vara Sport nõukogusse - abivallavanem Väino Kivirüüt
 
Koostas: Maire Kasvandik, Pala Vallavalitsus, vallasekretär, maire@pala.ee