« Tagasi

Lumetõrje Alatskivi piirkonnas 2017/2018

 

  • Alatskivi alevik, Alasoo, Kuningvere, Kõdesi, Nina, Peatskivi, Päiksi, Rootsiküla, Savastvere,  – töid teostab

FIE  Enn Lõhmus,  tel 50 61 779

  • Haapsipea, Linaleo, Passi, Ronisoo, Torila, Tõruvere, Väljaküla – töid teostab teostab

Friendsland OÜ, esindaja Jaan Soieva, tel 52 38 091

  • Kesklahe, Kokora, Lahe, Lahepera, Naelavere, Orgemäe, Padakõrve, Pusi, Pärsikivi, Riidma, Rupsi, Saburi, Savimetsa, Sudemäe, Toruküla, Virtsu töid teostab

Friendsland OÜ, esindaja Jaan Soieva, tel 52 38 091 

Vallapoolne kontaktisik on majandusnõunik Kalmar Raudsepp tel 7 302 374; 51 54 875; e-post: kalmar@alatskivi.ee

Erateede omanikel palume arusaadavalt tähistada tee kulg ja/või ohtlikud objektid (kivid, kännud, kraavid jms). Puude oksad, mis võivad tekitada traktoritele vigastusi, tuleb eemaldada. Kui nimetatud tingimused pole täidetud, jätab vallavalitsus endale õiguse teid, millel esinevad eelpool mainitud takistused mitte lumest koristada.

Lumetõrjetööde teostaja lepingujärgsete tööüleseannete hulka ei kuulu majapidamiste juures asuvate hoovide ja platside puhastamine.

Mõistvat suhtumist ja ilusat talveaega kõigile!

Kalmar Raudsepp
majandusnõunik