« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31.augustil 2017 algusega kell 18.00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31.augustil  2017  algusega kell 18.00 volikogu ruumis.

Päevakorra projekt:

1. Alatskivi valla 2017.a teise lisaeelarve vastuvõtmine.   * Seletuskiri       
2. Mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine.
3. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Tartumaa Omavalitsuste Liidule.              
4. Ajutiste komisjonide moodustamine  moodustatava Peipsiääre valla ülesannete täitmise ettevalmistamiseks.                             

·         finantsvaldkonna komisjon

·         personalivaldkonna komisjon
5. Alatskivi valla omandis olevate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.                                                          
6. Nina külas Pikk tn 42 kinnistu võõrandamiseks enampakkumise tulemuste kinnitamine ja edasise saatuse otsustamine.                        
7. Informatsioon.

 

Jaako Lindmäe
Vallavolikogu esimees