« Tagasi

Väljaspool Alatskivi valda asuvas gümnaasiumis õppimise toetuse taotlemine

Alatskivi vallavalitsus ootab taotlusi Alatskivi valla elanike registrisse kantud isikutelt, kes asusid alates 2016. aasta septembrist omandama üldkeskharidust statsionaarses õppes väljaspool Alatskivi valda asuvates gümnaasiumites.

Alatskivi vallavolikogu täiendas 16.11.2016 määrusega nr 25 " Alatskivi valla eelarvest toetuste maksmise korda" ning lisas määrusesse

§ 161  Gümnaasiumis õppimise toetus

 (1)   Toetust on õigus taotleda Alatskivi valla elanike registrisse kantud isikul, kes asus alates 2016. aasta septembrist omandama üldkeskharidust statsionaarses õppes väljaspool Alatskivi valda asuvas gümnaasiumis.

 (2) Gümnaasiumis õppimise toetust on võimalik taotleda täiskasvanud õpilasel,  lapsevanemal või lapse seadusliku esindaja avalduse ja EHIS andmete alusel.

(3) Toetuse suurus on 50 eurot kalendrikuus.

(4) Toetust makstakse õppeperioodil  9 kuu eest 01.september kuni 31. mai.

(5) Toetus makstakse avalduses märgitud arvelduskontole. 

* Gümnaasiumis õppimise toetuse taotlemise avalduse vorm