« Tagasi

Alatskivi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Alatskivi Kunstide Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Alatskivi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Alatskivi Kunstide Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

Ø  kõrgharidus ja soovitavalt huvialakooli profiilile vastav eriharidus,

Ø  eesti keele oskus kõrgtasemel,

Ø  ühe võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel,

Ø  vastutustunne, korrektsus ja täpsus,

Ø  meeskonnatöö oskus ja väga hea suhtlemisoskus,

Ø  arvuti kasutamise oskus,

Ø  soovitav projektitöö kogemus,

Ø  kasuks tuleb pedagoogilise töö kogemus ja juhtimiskogemus.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

Ø   kirjalik avaldus,

Ø  elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,

Ø  ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,

Ø  essee asutuse arenguvõimaluste kohta,

Ø  kandidaadi soovil muud dokumendid.

Dokumendid esitada Alatskivi Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Tartu mnt 1 Alatskivi alevik Alatskivi vald Tartumaa 60201 või saata digitaalselt allkirjastatud dokumendid aadressile sekretar@alatskivi.ee,  märgusõna "Konkurss" all hiljemalt 10.augustil 2017.a.

Täpsem info tel 51 83 641 või meili teel andu@alatskivi.ee

Konkursi võitnud isikuga sõlmib vallavanem töölepingu, rakendades katseaega. Töötasu on 870 eurot (bruto) kuus.

Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate  avaldamisest ajalehes „Postimees".

Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle avaldused koos teiste konkursi teates nimetatud dokumentidega on saabunud Alatskivi Vallavalitsusse hiljemalt 10.augustil 2017  kella 15.00-ks.