« Tagasi

Alatskivi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Nina külas asuva “Pikk tn 42” kinnistu

Alatskivi vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:

Nina külas asuva "Pikk tn 42" kinnistu, registriosa nr 7459850, katastritunnus 12601:001:0221, suurus 8 748 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 15 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1 500 eurot.

Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Alatskivi Vallavalitsuse arveldusarvele        nr. EE221010102021348008 SEB Pangas  enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 60 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Alatskivi Vallavalitsuse vallakantselei sekretärile aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Alatskivi vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Pikk tn 42". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 15. august 2017 kell 12.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 13.00. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja

Info telefonidel 7 302 374 ja 51 54875 ning e-posti aadressil kalmar.raudsepp@alatskivi.ee