« Tagasi

Alatskivi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

     

    Alatskivi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

   Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli direktori

 vaba ametikoha täitmiseks.

 

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

Ø  magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid - organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine;

Ø  eesti keele oskus kõrgtasemel;

Ø  ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasemel;

Ø  vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

Ø  meeskonnatöö oskus ja väga hea suhtlemisoskus;

Ø  õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime;

Ø  soovitav varasem juhtimiskogemus;

Ø  vajadusel valmidus juhtimiskoolituse läbimiseks;

Ø  kasuks tuleb pedagoogilise töö kogemus.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

Ø  kirjalik sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;

Ø  elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

Ø  ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

Ø  essee asutuse arenguvõimaluste kohta;

Ø  kandidaadi soovil muud dokumendid.

Dokumendid esitada Alatskivi Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Tartu mnt 1 Alatskivi alevik Alatskivi vald Tartumaa 60201 või saata digitaalselt allkirjastatud dokumendid aadressile sekretar@alatskivi.ee,  märgusõna "Konkurss" all hiljemalt 11.juuli  2017.a. kell 15.00.

Täiendav  info tel   51 83 641  või meili teel  andu@alatskivi.ee

 Konkursi võitnud isikuga sõlmib vallavanem töölepingu, rakendades katseaega. Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate  avaldamisest ajalehes „Postimees".

Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle avaldused koos teiste konkursi teates nimetatud dokumentidega on saabunud Alatskivi Vallavalitsusse 11.juuli  2017.a. kella 15.00-ks.