« Tagasi

Vallavalitsuse istung toimub reedel, 16.juunil 2017 algusega kell 9.00

Vallavalitsuse istung toimub reedel, 16.juunil 2017 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis.

Päevakorra projekt:

1. Kasumetsa katastriüksuse maatükkide rendile andmine.           

2. Aadressandmete korrastamine.                                                    

3. Kinnistu jagamine.                                                         

4. Ostueesõigusega maa erastamise lõpetamine.                       

5. Pakkumistulemuste kinnitamine.                                                

6. Ehitusloa väljastamine.                                                                 

7. Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli direktori ametikoha täitmiseks konkursikomisjoni kinnitamine.                                                                                  
8. Toimetulekutoetuse saajate kinnitamine.                                    

9. Alatskivi Lasteia 2016/2017 õ.-a. töö kokkuvõte.                                  

10. Avaldused.

11. Informatsioon.

 

Andu Tõrva
vallavanem