« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15.juunil 2017 algusega kell 17.00

TEADE

Vallavolikogu istung  toimub neljapäeval, 15.juunil  2017  algusega kell 17.00 volikogu ruumis.

Päevakorra projekt:

1. Alatskivi valla 2016.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. *Sõltumatu vandeaudiitori aruanne  * 2016.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruaane

2. Alatskivi valla 2017.a esimese lisaeelarve vastuvõtmine.           * Seletuskiri  

3. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord.                                                             

4. Nina külas Pikk tn 42 kinnistu võõrandamisest.                          

5. Alatskivi alevikus Tartu mnt 11-3 korteriomandi võõrandamiseks enampakkumise tulemuse kinnitamine.                                       

6. EASi Peipsiveere programmi Liivi Muuseumi taotluse esitamise kooskõlastamine.                                                                        

7. Volikogu esindaja nimetamine Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli direktori ametikoha täitmiseks konkursikomisjoni.

8. Informatsioon.

*         Ühistranspordikeskuse loomisest maakonnas

 

 

Jaako Lindmäe
Vallavolikogu esimees