« Tagasi

Elanike arvamuse väljaselgitamine

Vabariigi Valitsus on esitanud Alatskivi Vallavolikogule arvamuse avaldamiseks eelnõu, mille kohaselt vabatahtlikult ühinenud Alatskivi, Peipsiääre ja Vara vallaga soovitakse ühendada Pala vald ja Kallaste linn.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Tartu Maavalitsus küsitluse. 

Küsitluslehele kantakse küsimus: „Kas toetate Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühendamist Kodavere vallaks?" vastusevariantidega „jah" ja „ei". 

Oma arvamust saavad Alatskivi valla elanikud avaldada reedel, 26.05 kell 8.00-16.00 ja pühapäeval, 28.05 kell 10.00-18.00 Alatskivi vallamajas asuvas küsitluspunktis.

Arvamust saab avaldada ka elektroonilisel küsitlusel, mis toimub reedel, 26.05 kell 8.00-20.00 veebikeskkonnas VOLIS. Küsitlusel osalemiseks tuleb siseneda Tartu Maavalitsuse veebilehele www.tartu.maavalitsus.ee või saab oma hääle anda VOLIS-e küsitluselingi kaudu aadressil https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=12350

Juhul kui ei ole võimalik terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel küsitluspunkti tulla, on võimalik esitada taotlus küsitlussedelite kodus täitmiseks. Taotlus tuleb esitada 28. maiks hiljemalt kell 15.00 Alatskivi vallamajja või e-aadressile sekretar@alatskivi.ee

Küsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!