« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 15.veebruaril 2017 algusega kell 9.00

TEADE

Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 15.veebruaril 2017  algusega kell 9.00 volikogu ruumis.

Päevakorra projekt:

1. Alatskivi valla 2017.a eelarve eelnõu teine lugemine ja eelarve vastuvõtmine. * Seletuskiri
2. Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord.
3. „Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli põhimäärus" muutmine.  
4. Liivi Muuseumi arengukava aastateks 2017-2020 läbivaatamine ja vastuvõtmine. * Tegevuskava 2017 * Tegevuskava 2018
5. Kinnitus omafinantseeringu katmiseks projektis „Alatskivi Tervisekeskuse arendamine".
6. Alatskivi lossi kinnistu  detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine.

7. Teelõikude omandamine munitsipaalomandisse. * Peatskivi-Orgemäe tee T1 * Savastvere-Mäike tee T5                         
8. Vallavara aastainventuuri tulemuste kinnitamine.                      
9. Vee-ettevõtja määramine Alatskivi valla haldusterritooriumil.              
10. Üüri piirmäärade muutmine.                                                
11. Alatskivi alevikus Tartu mnt 10-3 korteriomandi enampakkumise tulemused.
12. Alatskivi valla teenetemärgi andmine.                              
13. Aruanne haridus-kultuurikomisjoni tegevusest 2016.a.            
14. Informatsioon.

 

Jaako Lindmäe
Vallavolikogu esimees