« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub reedel, 20. jaanuaril 2017 algusega kell 16.00

Vallavolikogu istung toimub reedel, 20. jaanuaril  2017  algusega kell 16.00 volikogu ruumis.

Päevakorra projekt:

1. Alatskivi valla 2017.a eelarve eelnõu esimene lugemine. * Seletuskiri

2. Alatskivi Vallavalitsuse struktuuri, ameti- ja töökohtade koosseisu ja põhipalkade kehtestamine.

3. Vallavanemale  töötasu määramine.                                 

4. Alatskivi alevikus Parkla kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine.

5. Alatskivi vallavolikogu 27.novembri  2014 otsuse nr 42 "Üürilepingu pikendamine sotsiaaleluruumi kasutamiseks" lõpetamine.                          

6. Alatskivi vallavolikogu 26.augusti 2002  otsuse nr 29 "Eluruumide sotsiaalpinnaks tunnistamine aadressil Alatskivi vald Alatskivi alevik Tartu mnt 11- 3" kehtetuks tunnistamine.

7. Eluruumide sotsiaalpinnaks tunnistamine aadressil Alatskivi vald Alatskivi alevik Lossi 2.

8. Arvamuse andmine sotsiaaleluruumide üürilepingute sõlmimiseks.

9. Alatskivi vallavolikogu 17.detsembri 2015  otsuse nr 74 "Alatskivi loss kinnistul asuva endise juustukeldri hoone rentimine" kehtetuks tunnistamine.

10. Ülevaade haldusreformikomisjoni tööst.                            

11. Informatsioon

Jaako Lindmäe
Vallavolikogu esimees