« Tagasi

Vallavalitsus ootab 15. jaanuariks 2017 taotlusi Alatskivi valla teenetemärgi andmise kohta

Vallavalitsus ootab 15. jaanuariks 2017 taotlusi Alatskivi valla teenetemärgi andmise kohta. Teenetemärk on valla kõrgeim aumärk, mida antakse Eesti Vabariigi kodanikule või välismaalasele Alatskivi vallale osutatud eriliste teenete eest.
Taotlusi saavad esitada valla allasutused, volikogu komisjonid, kõik valla territooriumil tegutsevad asutused (ettevõtted, seltsid, klubid, organistasioonid, külavanemate kogu) ja valla teenetemärgi kavalerid.
Taotluses peavad olema märgitud andmed taotleja ja teenetemärgi saaja kohta ning põhjendus teenetemärgi saamiseks.
Teenetemärgi saaja kinnitab vallavolikogu (haridus-kultuurikomsjoni ettepanekul) ning aumärk antakse teenekale inimesele üle vabariigi aastapäeva aktusel.

Alates 1998. aastast on Alatskivi valla teenetemärgi saanud 22 silmapaistvat alatskivilast või Alatskivi elu edendajat: Karl Elken 1998, Albert Lauri 1999, Lembit Kukk 1999, Elma Uibu 2000, Lembit Holst 2000, Endel Zirk 2001, Meeme Nugin 2001, Eldur Edela 2002, Gösta Lidbo 2002, Virve Jõgeva 2003, Tiiu Müürsepp 2004, Helle-Maris Kiiss 2005, Karl Mangusson 2006, Eha Annast 2008, Jaan Pöör 2009, Maret Rätsep 2010, Maie Nisu 2011, Anne Elken 2012, Külli Must 2013, Reet Kruup 2014, Jüri Talvet 2015, Margus Paapsi 2016.