« Tagasi

Vallavalitsuse istung toimub reedel, 09.detsembril 2016 algusega kell 9.00

TEADE

Vallavalitsuse istung toimub reedel, 09.detsembril 2016 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis.

Päevakorra projekt:

  1. Detailplaneeringu avalikule arutelule saatmine.                   
  2. Kinnistute jagamine.                                                         
  3. Katastriüksuse nime muutmine.                                           
  4. Kasumetsa kinnistul asuvate aiamaade kasutusrendile andmine.
  5. Projekteerimistingimuste väljastamine.                                
  6. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine.               
  7. Toetused valla eelarvest.                                               
  8. Avaldused.                                                                       
  9. Informatsioon.

Andu Tõrva
vallavanem