« Tagasi

Elanike arvamuse väljaselgitamise küsitlus Alatskivi vallas

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks toimub küsitlus Alatskivi vallamajas aadressil Tartu mnt 1 Alatskivi alevik Tartu maakond järgmistel aegadel :

09.detsembril 2016 kell 9.00 – 18.00

11.detsembril 2016 kell 10.00 – 18.00

Küsitluslehtedele kantakse küsimus:

„Kas toetate Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?"

vastusevariantidega „jah"  ja „ei".

Küsitluses osalemiseks palun kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass vm muu isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 ja §-s 4 märgitud dokument).

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Alatskivi vallas. 

Küsitlusest ei või osa võtta isik, kes on:

1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;

2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitada komisjonile või vallasekretärile hiljemalt 11.detsembril kella 15-ks tel. 7302 370 või kirjalikult aadressile Tartu mnt 1 Alatskivi alevik Tartu maakond 60201.

Küsitluse korraldajaks on Alatskivi Vallavalitsuse 21. novembri 2016 korraldusega nr 257 „Elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse korraldamine" moodustatud komisjon järgmises koosseisus

1) Ene Zirk - komisjoni esimees;

2) Maimu Arro - komisjoni aseesimees;

3) Katrin Must;

4) Kristina Vulf;

5) Merle Mangusson.

Komisjoni esimehe telefon 7302 373 või 5238018; e-post ene@alatskivi.ee

 

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele saab esitada hiljemalt 09.12.2016 kell 12.00.

Rahvaküsitluse tulemuste protokoll