« Tagasi

Pärnu- ja Tartu maakonna kaitsealuste looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine


Keskkonnaministri 31. oktoobri 2016. a käskkirjaga nr 1075 on algatatud määruse „Pärnu ja Tartu maakonna kaitsealuste looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine " menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Objektid arvatakse kaitse alt välja seoses loodusobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumisega ning vajadusega korrastada Keskkonnaregister.

Pärnu maakonna objektid:
1) Kassikivi Kihnu vallas (KLO4001034);
2) Paisu tammed Vändra vallas (KLO4000874);
3) Tammed (5 puud) Pärnu linnas (KLO4000156);
4) Pärnad (2 puud) Pärnu linnas (KLO4000136);
5) Kivilaane ussikuusk Saarde vallas (KLO4000164);
6) Vitskuusk Saarde vallas (KLO4000371);
7) Asuja jalakas Saarde vallas (KLO4000764);
8) Asuja künnapuu Saarde vallas (KLO4000765);
9) Laiksaare tamm Saarde vallas (KLO4000087);
10) Muraka küla kaheharuline pärn Tori vallas (KLO4000883).

Tartu maakonna objektid:
1) Sanglepp Rupsi külas Alatskivi vallas (KLO4000683);
2) Oja talu allee ja puud Alatskivi vallas (KLO4001098);
3) Kullese männid Elva linnas (KLO4001114);
4) Kallaste saar Kallaste linnas (KLO4000201);
5) Kambja kuusk Kambja vallas (KLO4000202);
6) Kodijärve pärnad Kambja vallas (KLO4000699);
7) Aru pirnipuud Konguta vallas (KLO4000613);
8) Kirepi kuusk (Kuused) Konguta vallas (KLO4000207);
9) Kadakate allee Laeva vallas (KLO4001102);
10) Hantsi kadakas Luunja vallas (KLO4000682);
11) Kaspre pärnad Luunja vallas (KLO4000205);
12) Nõo kalmistu pärn Nõo alevikus (KLO4000227);
13) Süti kask Puhja vallas (KLO4000245);
14) Andresjaani tammed Rannu vallas (4 puud) (KLO4000716);
15) Vana-Kubja pärn Rõngu vallas (KLO4000364);
16) Amuuri korgipuu Tartu linnas (KLO4000711);
17) Harilik hobukastan Tartu linnas (KLO4000750);
18) Püramiidtamm Tartu linnas (KLO4000248);
19) Püramiidtammed Tartu linnas (KLO4000710);
20) Rühm nulge Tartu linnas (KLO4000285);
21) Amuuri korgipuu Tartu linnas (KLO4000182);
22) Elupuud (2 puud) Tartu linnas (KLO4000658);
23) Elupuud Tartu linnas (KLO4000185);
24) Kollane hobukastan Tartu linnas (KLO4000210);
25) Pirnipuu „Järve seemik" Tartu linnas (KLO4000230);
26) Pirnipuu Vanemuise tänaval Tartu linnas (KLO4000231);
27) Torkav kuusk Tartu linnas (KLO4001128);
28) Harilik tamm Tartu linnas (KLO4000191);
29) Harilik pärn Tartu linnas (KLO4000659);
30) Vabaduse tamm Võnnu vallas (KLO4000413).

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja eksperthinnangutega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Lääne regiooni Pärnu kontoris (Roheline 64, tuba 219) ja Lõuna regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, tuba 205) ajavahemikus 14.11.–2.12.2016.

Materjalid tutvumiseks:

Oma ettepanekud või vastuväited loodusobjektide kaitse alt väljaarvamise eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti eelpool märgitud aadressidel või e-kirjaga aadressil louna@keskkonnaamet.ee hiljemalt 2.12.2016.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt märtsis 2017. aastal ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2017. aasta teises pooles.

Lisainfo: Maris Paju, Keskkonnaameti kaitse büroo kaitse planeerimise spetsialist, 5336 5805, louna@keskkonnaamet.ee

Allikas: http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/