« Tagasi

Ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek

16.11.2016 otsusega nr 79 otsustas Alatskivi vallavolikogu korraldada Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku alates 17.11.2016 kuni 09.12.2016. 

Ühinemislepinguga saab tutvuda Alatskivi Vallavalitsuses, Alatskivi Valla Keskraamatukogus ja Alatskivi valla veebilehel www.alatskivi.ee

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele saab esitada hiljemalt 09.12.2016 kell 12.00.
Ettepanekuid saab esitada kirjalikult Alatskivi vallavolikogule: e-posti aadress: sekretar@alatskivi.ee või posti teel aadressile Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond.

Alatskivi Vallavolikogu 16.11.2016 otsus nr 79

Ühinemislepingu eelnõu

Lisa 1; Lisa 2; Lisa 3; Lisa 4; Lisa 5; Lisa 6; Lisa 7; Lisa 8