Alatskivi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Alatskivi Kunstide Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Alatskivi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Alatskivi Kunstide Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks. Kandidaadile esitatavad nõuded: Ø  kõrgharidus ja soovitavalt...

Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 17.juulil 2017 algusega kell 18.00

Vallavolikogu istung toimub  esmaspäeval, 17.juulil  2017  algusega kell 18.00 volikogu ruumis. Päevakorra projekt: 1. Volikogu esindaja nimetamine Alatskivi Kunstide...

Alatskivi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Nina külas asuva “Pikk tn 42” kinnistu

Alatskivi vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel: Nina külas asuva "Pikk tn 42" kinnistu , registriosa nr 7459850, katastritunnus 12601:001:0221, suurus 8 748 m². Maa...

Kuidas väikelastega ohtudest rääkida ja ära hoida traagilisi veeõnnetusi

1–3-aastaste laste arenguülesanne on oma keha ja teda ümbritseva maailma tundmaõppimine. Tohutu uudishimu, vajadus kõike ise järele katsuda, maitsta, loopida, ronida jne paneb neid sageli...

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud projekti „Internet Koju“

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakonnas projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest...

Alatskivi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

          Alatskivi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi    Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli direktori  vaba ametikoha...

Päästeamet: Päästevesti kandmine veesõidukis päästab elusid

15.06.2017 Pressiteade Päästeamet: Päästevesti kandmine veesõidukis päästab elusid Selle aasta Päästeameti veeohutuskampaania jätkab inimeste teadlikkuse tõstmist päästevesti...

Valitsus kiitis heaks KOV-ide ühinemise jätkamise ja haldusreformi erandid

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks otsused, mille järgi viiakse kohalike omavalitsuste ühinemised lõpuni valitsuse 9.02.2017 ettepanekute järgi. Nelja ühinemisettepaneku osas soovib...

Peipsi toidusuveniiri konkurss

  Konkursile oodatakse tooteid, mida võiks Peipsimaa maitsete aastal turistidele kaasa müüa ja mis hiljem meenutaksid neile seda toredat ja maitsvat väljasõitu. Toidusuveniir peab...

Vallavalitsuse istung toimub reedel, 16.juunil 2017 algusega kell 9.00

Vallavalitsuse istung toimub reedel, 16.juunil 2017 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis. Päevakorra projekt: 1. Kasumetsa katastriüksuse maatükkide rendile andmine.  ...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15.juunil 2017 algusega kell 17.00

TEADE Vallavolikogu istung  toimub neljapäeval, 15.juunil  2017  algusega kell 17.00 volikogu ruumis. Päevakorra projekt: 1. Alatskivi valla 2016.a...

Tartu Maavalitsus võtab 10. juuni–10. juuli 2017 vastu eeltaotlusi Peipsiveere arenguprogrammi 2017. aasta tegevuskava koostamiseks

Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlusaktiivsust, inimkapitali ja...

Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 30.mail 2017 algusega kell 10.00

Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 30.mail 2017 algusega kell 10.00 vallavanema kabinetis. Päevakorra projekt: Alatskivi valla 2016.a majandusaasta aruande...

Kodutoetuse taotlusvooru avamine

Taotlusvoor avatakse 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele...

Elanike arvamuse väljaselgitamine

Vabariigi Valitsus on esitanud Alatskivi Vallavolikogule arvamuse avaldamiseks eelnõu, mille kohaselt vabatahtlikult ühinenud Alatskivi, Peipsiääre ja Vara vallaga soovitakse ühendada Pala vald...

Koerte ja kasside vaktsineerimine Alatskivi alevikus

Laupäeval, 27. mail toimub Alatskivi alevikus   koerte ja kasside vaktsineerimine   alljärgnevalt: 10.00 Tartu maantee 5 juures ( kaupluse naabruses) 11.00...

Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse PRESSITEADE: Noored ja noorsootöötajad avastavad Tartumaad

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus PRESSITEADE 10.05.2017 NOORED JA NOORSOOTÖÖTAJAD AVASTAVAD TARTUMAAD   Kaksteist Tartumaa noortekeskust on võtnud nõuks koostöös...

Jäätmeid sortides hoiad tervist ja ümbritsevat keskkonda

Jäätmeid sortides hoiad tervist ja ümbritsevat keskkonda Kaili Kuusk, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid...

Vallavalitsuse istung toimub kolmapäeval, 10.mail 2017 algusega kell 9.00

Vallavalitsuse istung toimub kolmapäeval, 10.mail 2017 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis. Päevakorra projekt: 1. Pakkumistulemuste kinnitamine.        ...

Mais saab PRIAst taotleda pindalatoetuseid

2-22.05 saab PRIAst taotleda pindalapõhiseid otsetoetusi, üleminekutoetusi ning Maaelu arengukava pindala- ning loomapõhiseid toetusi. Hilinenult on võimalik taotlust esitada kuni 16. juunini,...