Hajaasustuse programm

13.04.17

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Programmi rahastab Eesti riik.

Sihtgrupp: füüsilised isikud.

2017. aasta taotlusvoor Tartumaal on avatud 7. aprill - 7. juuni

Täiendav informatsioon programmi eesmärgi ja tingimuste kohta on leitav  EASi veebilehel.