Alatskivi valla eelarve ja majandusaasta aruanne

29.09.17

Eelarvestrateegia

 

Eelarvestrateegia on valla arengukavaga seotud iseseisev dokument. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Alatskivi valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel. 

Eelarve ja majandusaasta aruanne

 

Eelarve on põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan, mis on aluseks Alatskivi valla tegvuste finantseerimiseks. Eelarve kinnitatakse volikogu poolt üheks aastaks. Eelarve aasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvetega.

Eelarveaasta lõppedes koostatakse nõuetekohane majandusaasta aruanne, mille kinnitab volikogu.

2017

2016

2015 

2014

2013

2012