Detailplaneeringud

9.06.17

Parkla maaüksuse detailplaneering

Päiksi tee 2b detailplaneering

Alatskivi lossi kinnistu detailplaneering

Staadioni, Spordi ja Koolimaja kinnistu detailplaneering