2.08.17
  • Maakorraldaja Merle Mangusson- planeeringud ja maaküsimused

Ametijuhend

Tel. 7 302 374
E-post: merle@alatskivi.ee

  • Majandusnõunik Kalmar Raudsepp- ehitustegevuse koordineerimine valla territooriumil

Ametijuhend

Tel. 7 302 374
E-post: kalmar@alatskivi.ee

  • Ehitustegevus- Ivar Pärn tel 5108662