Muhu Vald
Sisukaart Üldinfo Valitsemine Dokumendiregister Allasutused
Kultuur Sport Keskkond Ettevõtlus Sotsiaal&Tervis
Vallaleht TURISTILE ! KIK EL projektid PEHIT projekt
Pildigalerii Seltsitegevus
Kaart ja sümboolika
Rahvastik
Arengukava
Üldplaneering
Detailplaneeringud
Korrakaitse
Välissuhted
Viited
Kontakt
Alatskivi vallavalitsus
Alatskivi vald
Tartumaa
Telefon: 7 302 370
Faks: 7 302 371

Välissuhted

Alatskivi vallal on koostöösuhted Soome Vabariigi Muurame valla ja Rootsi Kuningriigi Kävlinge kommuuniga.
Alatskivi Maanaiste Seltsil on head sõprussidemed Norra Kuningriigi Molandi naisseltsidega.
Kävlinge kommuuni ja Alatskivi valla vahel sõlmiti 1995. aasta novembris sõprusleping, milles nähti ette koostöö sotsiaal- ja kultuuritöö valdkonnas ning koolide vahel. Sisukaks ja püsivaks on kujunenud koostöö sotsiaalhoolduse ja päästeameti väljaõppe alal ning materiaalse abi vahendamises. Kävlinge kommuun rahastas ka Alatskivi vallas tehtud ulatuslikke veteuuringuid.
Muurame valla ja Alatskivi valla vahel sõlmiti tähtajatu koostöölepe 1997. aasta novembris. Koostöö väljendusvormideks on kohaliku omavalitsussüsteemi tutvustamine, kogemuste vahetamine volikogude, omavalitsuste ja ühiskondlike organisatsioonide vahel, kaasaaitamine kontaktide loomisele sõprusvaldade erafirmade vahel ning kultuuri- ja spordialase suhtlemise soodustamine.
Teoks on saanud volikogu ja vallavalitsuse liikmete kohtumised. Sisukad suhted on loodud Alatskivi Maanaiste Seltsi ja Muurame naisorganisatsiooni liikmete vahel. Muurame kooli õpilasrühma külaskäik Alatskivi kooli oli aluseks koolidevahelise koostöö arendamisele.