2017

31.07.17

Alatskivi Volikogu  07. juuli 2017 korraldusega nr 182    rahuldati hajaasustuse programmist 2017  järgmised taotlused:

Toetuse saaja ja kaastaotlejate nimed

Projekti nimi ja tegevused

Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus (EUR)

Eraldatud toetus-summa (EUR)

Projekti  ajaline kestus

Merle Pärtin

Haapsipea külas Vainu talu  kanalisatsioonisüsteemi rajamine

760

1520

12 kuud

Peeter Kiuru

Alasoo külas Vahemaa talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

936

1872

15 kuud

Talis Lindus

Riidma külla Metsavahi talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

734

1466

12 kuud

August Õunap

Torila külas Aadi kinnistul kanalisatsioonisüsteemi rajamine

744

1486

10 kuud

Kalev Haljasmets

Naelavere külas Kalevi kinnitul kanalistsioonisüsteemi rajamine

920

1840

12 kuud

Mare Martmaa

Pärsikivi küla Suitsu talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

733,26

1466,74

15 kuud

Evi Tannik

Savastvere külas Sõstra talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

734

1466

12 kuud

Maret Ojakivi

Alasoo külas Kivi talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

734

1466

12 kuud

Maret Ojakivi

Alasoo külas Kivi talu joogiveesüsteemi rajamine

419,82

838

15 kuud

 

7. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.
 
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Oma- ja kaasfinantseering peab katma vähemalt kolmandiku projekti kuludest.
Taotlus tuleb esitada vallavalitsusse hiljemalt 7. juunil 2017
 
Lisateave: