21.03.16

08.09.2015 Alatskivi valla eelarves planeeriti 2015.a hajaasustuse programmis osalemiseks 9000 eurot, sama summaga osalenuks ka riik. Esimene riigipoolne eraldus oli aga 7875 eurot, millisest summast lähtuti hajaasustuse programmist toetuste rahuldamisel.  Pärast toetuste saajate kinnitamist avaldas Tartu maavanem 03.08.2015 korralduse „Hajaasustuse programmi 2015.aasta rahajaotus" muutmise, millega eraldati vallale  täiendavalt 1125 eurot. Valla eelarves oli garanteeritav 1125 eurot olemas. Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon vaatas uuesti läbi 12.juuni protokolli ja hindamise tabeli. Komisjon esitas volikogule ettepaneku arvestada täiendaval rahastamisel toetuse saajate kinnitatud järjestust. Ettepanekust tulenevalt muudeti ühte otsust, millega rahastatakse täies mahus M.Musta taotlus. Esialgselt raha puudumise tõttu eitava otsuse saanud S.Lassi taotlus otsustati rahastada samuti täies mahus.

Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse programmist 2015.a.

 

Toetuse saaja

Projekti nimi

Omafinantseering

Eraldatud toetus

Projekti  tegevused

Projekti lõppkuupäev

Marko Lillestik

Alasoo küla Metsajärve kinnistule kanalistasioonisüsteemi rajamine

720.58

1441.37

Kanalisatsioonitorustiku  ja septiku rajamine

30.04.2016

Kaire Aarna

Veeriku I vee- ja kanalistasioonisüsteemi rajamime

3023.79

6047.59

Veetrassi ja kanalistasioonitorustiku ja biopuhasti rajamine.

30.04.2016

Aire Järve

Alasoo küla Sakala kinnistule kanalistasioonisüsteemi rajamine

894

1788

Kanalistasioonitorustiku ja septiku rajamine

30.04.2016

Nicholas Matthew Scott

Lombi talu juuredpääsutee parandamine

2066.46

4133.54

Truubi ehitamine ja tee täitmine kruusaga, kraavide kaevamine tee äärde.

30.04.2016

Madli Must

Vee- ja kanalistasioonisüsteemi rajamine Nina külla Alla talu kinnistule

1562

3124

Veetrassi ja kanalisatsioonitorustiku rajamine

30.04.2016

Salev Lassi

Torila külla Väljaotsa kinnistule kanalistasioonisüsteemi rajamine

700

1400

Septiku paigaldamine ja imbväljaku rajamine

30.04.2016

 

 

Toimetaja: KATRIN MUST