Alatskivi Vald
Sisukaart Üldinfo Valitsemine Dokumendiregister Allasutused
Kultuur Sport Keskkond Ettevõtlus Sotsiaal&Tervis
Vallaleht TURISTILE ! KIK EL projektid PEHIT projekt
Pildigalerii Seltsitegevus
Kontakt
Alatskivi vallavalitsus
Alatskivi vald
Tartumaa
Telefon: 7 302 370
Faks: 7 302 371

 

          http://alatskivikultuur.webs.com/       

                                                                                                  Alatskivi sportUUDISED

26.01.015 Alates 3. ma`rtsist 2015 muutuvad AS Ragn Sells ja`a`tmeveo teenustasud.pdf

26.01.2015 Vallavolikogu istung toimub 29.01.2015 algusega kell 16.00.pdf

12.01.2015 Justiitsministeeriumi vedamisel on valminud voldik “Kuidas va`ltida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?”

06.01.2015 Teade korraldatud ja`a`tmeveoga mitteliitunud ja`a`tmevaldajatele.pdf

06.01.2015 Alatskivi Lasteaial valmis koduleht www.alatskivilasteaed.ee

05.01.2015 Alates 01.01.2015 muutusid sõiduplaanid ! Hetkel kehtivad sõiduplaanid on üleval ühistranspordi infoportaalis www.peatus.ee

15.12.2014 Alkoholi tarbimise täiendavad piirangud Alatskivi vallas

28.11.2014 Kalastuskaartide taotlemine 2015. aastaks.docx

03.10.2014 Alatskivi valla piirkonnapolitseinik Argo Lääts võtab kodanikke vastu Alatskivi vallamajas reedeti kell 9-11. Telefon 53307105

01.08.2013 Alatskivi vallavalitsus annab rendile Alatskivi lossi kinnistul asuvad ko`rvalhooned.doc

Viimati muudetud: 26.01.2015

Alatskivi Vallavalitsus, Tartu mnt 1, Alatskivi, 60201 Tartu maakond,

e-post: sekretar@alatskivi.ee, tel. 7302370